Aktualizacja


Skupiamy się na dotarciu do obywateli Ukrainy i koordynowaniu sytuacji koni. Otrzymujemy już wiele ofert pomocy z Austrii, Kanady, Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Holandii, Polski i USA. Dziękujemy! Zbieramy dane, aby móc dopasować oferty do próśb o pomoc.