Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation

Fundacja Charytatywna Ukraińskiej Federacji Jeździeckiej jest zarejestrowana w Belgii, a jej misją jest pomoc ukraińskiej społeczności jeździeckiej w czasie kryzysu. Fundacja ściśle współpracuje z FEI i krajowymi federacjami jeździeckimi.

Naszym pierwszym celem jest uruchomienie infolinii dla jeźdźców w Ukrainie oraz osób i organizacji oferujących pomoc mieszkańcom Ukrainy.

Drugim celem jest rozpoczęcie koordynowania pomocy i działań w Ukrainie, oferowanie doradztwa i innej pomocy opartej na potrzebach.

Uwaga: przy zbieraniu ofert pomocy i próśb o pomoc przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe). Zachowamy poufność danych i udostępnimy je wyłącznie za zgodą właściciela danych. Wszystkie materiały będą przechowywane w bezpieczny sposób i podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony powierzonych nam danych. Wykorzystujemy dane wyłącznie w celu pomocy ukraińskiej społeczności jeździeckiej oraz pomocy Ukraińcom w ratowaniu koni. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będzie już podstaw do ich przechowywania i wykorzystywania.